Decubituspreventie en behandeling binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg: een casus

Artikel details

Omschrijving

Sommige mensen met een verstandelijke beperking hebben zoveel bijkomende lichamelijke beperkingen dat zij altijd ondersteuning van anderen nodig hebben. In Nederland zijn er ongeveer 10.000 volwassenen met ernstige meervoudige (verstandelijke en lichamelijke)
beperking (EMB). (1,2) Bij mensen met een EMB is decubitus een groot risico. De precieze oorzaak van decubitus bij deze EMB-doelgroep is soms moeilijk te achterhalen, omdat er sprake is van een complex aan factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan en de genezing van decubitus. Daarom is het juist bij deze doelgroep van groot belang om altijd multidisciplinair te werken. In dit artikel wordt met behulp van een recente casus ingegaan op mogelijke oorzaken en interventies bij deze doelgroep.