Decubitus en spasticiteit bij dwarslaesie patienten die behandeld worden me

Artikel details

Omschrijving

 Intrathecale (spinale) toediening van baclofen (ITB) wordt sinds 1988 in Nederland toegepast bij de behandeling van patiënten met gegeneraliseerde spasticiteit. Dit is spasticiteit in meer dan één spiergroep en vaak in meerdere extremiteiten.