Casestudie mechanische debridement met een debridementdoekje

Artikel details

Omschrijving

Het behandelen van patiënten met complexe wonden is een zeer uitdagende zaak. Weliswaar moet het lichaam het meeste werk doen om dit huiddefect te laten genezen, maar behandelaars kunnen het lichaam hier wel in ondersteunen. Wondzorg is echter meer dan een eenvoudige pleister plakken. Naast de aanwezigheid
van verstorende factoren in het lokale wondbed, moet rekening gehouden worden met het onderliggend lijden en de comorbiditeit. Kennis en kunde van zowel behandelaar als uitvoerder van zorg spelen mee in het opstellen van het wondbehandelplan. Bij de besluitvorming spelen de wensen en (on)mogelijkheden van de patiënt en diens omgeving een centrale rol.