Beschrijving van een automatiseringsprogramma “decubitus”

Artikel details

Omschrijving

In het AZU is een automatiseringsprogramma in voorbereiding t.b.v. de ondersteuning van de decubituspreventie. Medi 1985 werd.......