Beleid en richtlijnen bij de Stichting Amsterdams Kruiswerk

Artikel details

Omschrijving

Ik ga in het kort een schets geven van het zorgbeleid van de SAK waarbinnen het ontwikkelen van protocollen en het werken met protocollen een plaats heeft.
In haar visie op de verpleging baseert de SAK zich op het Verpleegkundig Beroepsprofiel van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid.