Behandeling donorsites na REMBRANDT trial

Artikel details

Omschrijving

Van 2009 tot 2011 heeft de onderzoeksgroep van het AMC (1) een onderzoek gedaan naar het beste verband voor een donorsitewond. Het onderzoek is beter bekend onder de naam REMBRANDT (recognising effective materials by randomising and assessing new donorsite treatments) trial. Het was een 14-center RCT waarbij zes verschillende verbanden (tabel 1) bij 300 patiënten zijn onderzocht. Primair werd gekeken naar de snelheid van wondgenezing en pijn. Secundair werd gekeken naar infectie, litteken na twee weken,
patiënttevredenheid en kosten.