Analyse decubituskosten wijst uit: Voorkomen is goedkoper dan genezen

Artikel details

Omschrijving

Romina Miot heeft haar onderzoek gebaseerd op cijfers die zijn verzameld van 1995 tot 1998. Die periode is niet willekeurig gekozen. Het is dezelfde periode waarin onder leiding van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu een omvangrijke Nationale Decubitusaudit werd verricht.