Ambulante Compressietherapie

Artikel details

Omschrijving

Methoden van zwachtelen blijken onvoldoende bekend bij verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. De Verpleegkundige Wetenschappelijke Raad (VWR), die deel uit maakt van het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO), zag hierin in mei 1989 aanleiding een commissie in te stellen