Scholing Aandachtsvelder Wondzorg Leiden WCS en Topzorg

 • Nomale prijs:  € 1195
 • Abonnee prijs: € 1145
 • 4 weken voor aanvang ontvangt u de cursusinformatie

Indien je de afgelopen 24 maanden (peildatum23 september 2020) de WCS Cursus Algemene Wondbehandeling hebt gevolgd, krijg je vrijstelling voor de eerste drie dagen, alsmede een
reductie van de prijs met € 450,-.

Accreditatiepunten: V&V 40, toegewezen voor verpleegkundigen niveau vier, vijf en zes (HBOV)

In het najaar van 2020 en begin 2021 organiseert Verpleegkundige Topzorg (een samenwerkingsverband van 12 zorgorganisaties in het Noorden) samen met WCS Kenniscentrum Wondzorg een unieke zevendaagse scholing voor Aandachtsvelder Wondzorg.

Doelgroep:

Verpleegkundigen niveau 4 t/m 6

Doel:

De aandachtsvelder wondzorg heeft de inhoudelijke kennis en handvatten op het gebied van wondzorg om:

 • de collega’s binnen het team te ondersteunen op het gebied van optimale wondzorg,
 • en delen en verhogen van kennis en kunde op het gebied van wondzorg binnen het team,
 • goede wondzorg uit te kunnen voeren en op het juiste moment specialistische kennis in te schakelen (medisch en/of verpleegkundig).

Korte inhoud van de scholing:

 • basiskennis wond- en huidzorg
 • inhoudelijke verdieping over:
  • wondgenezing en de verschillende wondbehandelingen
  • verbandtechnieken en de daarbij behorende methoden en producten
  • alle aspecten m.b.t. de algemene wond, decubitus, ulcus cruris, diabetische voet, brandwonden, stoma oncologische wond en chirurgische wond
  • voeding bij wondbehandeling
  • internationale meetinstrumenten zoals Altis, WCS classificatiemodel en TIME
  • preventieve vaardigheden m.b.t. de genoemde wonden
  • implementatie (wond)beleid binnen eigen team/organisatie
  • methodische kennis en didactische vaardigheden bij scholing
  • kennis van aanbod van en verwijzing naar andere disciplines
  • sociale-, coachings- en gespreksvaardigheden
  • rol, taken en positie aandachtsvelder wondzorg

Data van de scholing:

 • Dinsdag 26 januari 2021
 • Dinsdag 9 februari 2021
 • Dinsdag 16 maart 2021
 • Dinsdag  8 juni 2021

Locatie:

Van der Valkhotel Leiden
Haagse Schouweg 14
2332 KG Leiden

Annuleren na inschrijving:

Annuleren na inschrijving is kosteloos mogelijk tot twee maanden voor de eerste cursusdag. Daarna is men het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar;  info@wcs.nl

Zie ook: www.verpleegkundigetopzorg.nl

Beschikbare data

Data Tijden Locatie  
26 januari - 8 juni 2021 09.00 - 17.00 uur Leiden Inschrijven