Presentaties WCS Congres 2013 ‘Wondzorg verbindt’

Hier vind je de meeste presentaties van het WCS Congres 2013 ‘Wondzorg verbindt’.

Algemene sessies:

 • Wondzorg: van heden en toekomst voor verpleegkundigen en verzorgenden door dr. H. Vermeulen: klik hier
 • Wondzorg in de toekomst: fagentherapie feit of fictie? door dr. Th. Rose: klik hier

Sessies chirurgische wond & stoma:

 • Chirurgische behandeling van hidradenitis suppurativa door Dr. D. van den Broecke: klik hier
 • Chirurgische wonden en wondzorg bij kinderen door Dr. B. Verhoeven: klik hier
 • De vele toepassingen van huidtransplantaties door Drs. S.J.A. Beekmans: klik hier
 • Automutilatie. Wat moet ik hiermee? door Drs. J. Verhelst: klik hier
 • Open buik behandeling met stoma’s  en fistels door W. Groetelaers: klik hier
 • Negatieve druk behandeling direct op geinfecteerde vaatprothese in de lies door Drs. P. Berger: klik hier

Sessies Ulcus cruris:

 • Het verband tussen druk en kousen door I. Sissingh: klik hier
 • Wondzorg verbindt: ketenzorg door M. Wikkerink: klik hier
 • Leg Clubs door E. Lindsay: klik hier
 • Ulcus cruris door K.Timm: klik hier

Sessies decubitus:

 • Wondconsulent als casemanager door S. Janssen: klik hier
 • Retrospective analysis of treating therapy resistant ulcers with a full thickness skin substitute door E.M. de Boer: klik hier
 • Decubitus in de thuissituatie door T. de Groot: klik hier
 • Richtlijn decubitus door T. de Groot: klik hier
 • Decubituspreventie rondom een operatie door W. Dekker: klik hier

Sessies diabetische voet:

 • De diabetische voet; screening en herkenning door E. de Greef: klik hier
 • Evidence-based richtlijn in het gebruik van schoeisel en drukontlasting in de behandeling van de diabetische voet door Dr. S.A. Bus: klik hier
 • Wondgenezing en heel de mens door Dr. R. Ruimschotel: klik hier
 • Diabetes mellitis en infectie door Dr. H. Alblij: klik hier
 • Diabetische voet classificatie door I. Hulst en E. Lenselink: klik hier
 • Minimaal invasieve ingrepen bij vasculaire problemen door Dr. T. Geeraerdt: klik hier
 • Richtlijn diabetische voet (in wording) door Prof. dr. N.C. Schapers: klik hier
 • The good, the bad and the fungi door Dr. J.F. Meis: klik hier
 • Diabetische voet door V. Oostendorp: klik hier
 • Offloading neuropathische ulcera door R. Visser: klik hier
 • Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera door L. Lemmens: klik hier

Sessies oncologische wonden en ulcera

 • Spreken is goud, zwijgen is zilver door E. den Blanken: klik hier
 • Hester Vermeulen won de WCS Award 2013: klik hier
 • Tijdens het congres ontvingen alle deelnemers o.a. een abstractboek: klik hier