// Blog Peter Quataert. Alweer die Duitsers!!!

Op vrijdag 2 oktober las ik een column van Thijs de Boer in Vrij Nederland over het verschil van de coronapandemie tussen Nederland en Duitsland. In vergelijking met Duitsland heeft Nederland zeven tot acht keer meer mensen die per dag besmet raken met COVID-19. Zijn vraag was waardoor dit enorme verschil is te verklaren. 

Ik dacht direct terug in het verleden. Niet waarom Nederlanders met regelmaat onderuit gingen tegen de Duitsers in het voetbal. Wel aan een onderzoek wat tussen 2009 en 2011 heeft plaatsgevonden onder regie van dr. Esther Meesterberends, dr. Ruud Halfens en professor Jos Schols (terug te vinden in de WCS wondWiki). Namelijk het verschil tussen het aantal patiënten met decubitus in de Nederlandse en de Duitse verpleeghuizen. Hun conclusie was dat in de Nederlandse verpleeghuizen bewoners in de eerste twaalf weken van verblijf meer decubitus ontwikkelen dan in de Duitse verpleeghuizen (33.3% tegenover 14,3%). Een belangrijke conclusie was dat in Duitse verpleeghuizen strikter het wisselliggingsschema werd toegepast, het preventief beleid werd opgevolgd. Het onderzoek liet ook zien dat in Duitse verpleeghuizen meer interne controle werd uitgevoerd van de verleende zorg, controle door interne kwaliteitsindicatoren en het nog beschikken over een contolerende leidinggevende.

Is de conclusie van Esther Meesterberends et al. ook een conclusie die we kunnen doortrekken naar de coronapandemie? Volgens hoogleraar infectiepreventie en OMT-lid Andreas Voss, geboren en getogen in Duitsland, wel. Hij concludeert dat Duitsers van nature gezagsgetrouwer zijn dan Nederlanders, dat er in Nederland te veel wordt gediscussieerd en er te weinig ontzag is voor de leiders (RIVM, OMT en kabinet). Het tweede aspect weegt volgens Andreas Vos het zwaarst maar is dan weer te wijten aan onduidelijkheid en het soms niet geloofwaardige beleid; denk aan de mondneusmaskers affaire. Hadden Esther Meesterberends et al. ook al niet de conclusie dat leiding en meer hiërarchie tot minder decubitus leidde?

Peter Quataert, bestuurslid WCS Kenniscentrum Wondzorg. Voorzitter decubitus commissie.

Reageren: klik hier