// Blog Lisette Eversteijn: Met elkaar, voor elkaar!

Poliklinieken in ziekenhuizen reduceren polibezoeken wegens het coronavirus en niet urgente controles vinden op afstand plaats. Zo ook de controles bij wondexpertisecentra en dermatologiepoli’s in regio Haaglanden. In ons wond- en dermatologieteam dat actief is in de thuiszorg ondersteunen we deze zorg op afstand.

Tijdens de wond- of huidzorg bij de cliënten thuis versturen wij beveiligd een foto met bevindingen naar het ziekenhuis. Vervolgens bellen we met de hoofdbehandelaar voor overleg over verder beleid. Een mooie samenwerking wat hopelijk na de crisis ook steeds meer op deze manier kan plaatsvinden. De cliënten ervaren het als heel prettig dat zij niet speciaal naar het ziekenhuis hoeven af te reizen.

Wat zij als minder prettig ervaren is de onzekerheid waarin zij momenteel verkeren. Net als het gros van Nederland. Een bizarre en onwerkelijke tijd, waarin de zorg op volle toeren draait. Niemand weet hoe de verspreiding van het virus zich zal ontwikkelen, maar wat we wel weten is dat we de verspreiding een beetje gefaseerd moeten laten verlopen. Alleen dan kunnen we er met elkaar voor zorgen, dat de mensen die getroffen worden door het virus de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Het merendeel van onze doelgroep kampt met een zwakke gezondheid en de onzichtbaarheid en onvoorspelbaarheid van het virus maakt de mensen angstig. Het heeft een grote impact op hun mentale gezondheid. Samen met mijn collega’s probeer ik onze cliënten zo veel mogelijk gerust te stellen. Hoewel ik soms een beetje het vertrouwen verlies door wat ik om mij heen zie gebeuren. Afgekondigde maatregelen worden slecht nageleefd. Het feit dat vakkenvullers in supermarkten een speciaal ‘hou afstand hesje’ moeten dragen, zegt al genoeg. Want waarom is dit nodig lieve mensen?

Ik hoop van harte dat iedereen de urgentie van de maatregelen gauw gaat inzien. Neem het serieus en bescherm elkaar. Ik begrijp dat afstand houden van elkaar nieuw is. En gedragsverandering kost tijd. Maar gedragsverandering is nu het beste wapen tegen het virus, dus wees verstandig en solidair. Alleen op die manier kunnen we met elkaar deze crisis doorkomen en kan ik met een gerust hart onze cliënten écht geruststellen.

Voor nu wens ik al mijn (wond)zorg collega’s enorm veel sterkte toe in deze roerige tijden!

Lisette Eversteijn, wondzorgcoördinator, Allerzorg, Haaglanden

Reageren: klik hier