// Blog Anke Wijlens. Een beetje suuker…

Een beetje suuker. . ., een beetje suuker dat valt toch best mee zuster!? Het is één van de meest gemaakte opmerkingen in mijn spreekkamer.  Vaak na een korte stilte begin ik aan mijn uitleg dat diabetes zoveel meer is dan wisselende glucosewaarden. Het brengt schade toe aan meerdere onderdelen van het lichaam, waaronder de bloedvaten en zenuwen in benen en voeten.

Bewustwording van wat diabetes is en wat dit betekent in een grotere context lijkt zeer geregeld een ver van mijn bed show voor zowel patiënten als professionals. Het verwondert me, omdat tegenwoordig steeds meer aandacht is voor diabetes. En toch lijken de ernst van de aandoening en de complicaties tot de meerderheid niet door te dringen. Het blijft bij een beetje suuker. . .

De onderschatting van het probleem en daarmee het vaak te laat inzetten van noodzakelijke zorg leidt nog steeds tot voetcomplicaties die in een eerder stadium behandeld en/of misschien voorkomen hadden kunnen worden. En dit ligt zowel bij behandelaar als bij patiënt, want het is te gemakkelijk om alleen onze patiënten hierin aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Gelukkig is er in de afgelopen jaren veel werk verzet om preventieve zorg op de kaart te zetten met als doel: het versterken van de bewustwording en het tijdig signaleren van problemen.  Ondersteunend hiervoor is de zorgmodule preventie diabetische voetulcera ontwikkeld en biedt de richtlijn diabetische voet een leidraad in de dagelijkse zorg voor de patiënt.

Op 14 november was het Wereld Diabetes Dag; een dag om aandacht te vragen voor dit ziektebeeld. Een noodzakelijk goed, want ondanks dat er in de afgelopen jaren veel werk is verzet zijn we er nog niet.

Graag grijp ik, ondanks dat 14 november achter ons ligt, toch deze kans en doe een oproep. Als u morgen op uw werk komt, praat dan eens over hoe de diabeteszorg in uw regio is georganiseerd. Analyseer of de richtlijn is geïmplementeerd en bedenk wat u kunt doen om bewustwording bij diabetespatiënten te vergroten. Stel u zelf een doel voor het komende jaar. Als ik u een tip mag geven, dit gaat vaak het best met kopje koffie of thee en een beetje suuker…

Anke Wijlens, diabetes Podotherapeut, Amsterdam UMC, Radboud UMC en Podotherapie Bottendaal te Nijmegen

Reageren: klik hier